Seçim Güvenliği Dijital Ortamda nasıl sağlanır?

Türkiye 14 Mayıs 2023’t seçime gidiyor. Çok çetin bir seçim süreci olacağına benzediği kadar, geçtiğimiz seçimlerde özellikle muhalif partilerin gündeme getirdiği seçim güvenliği konusunu – özellikle dijital ortamda – nasıl sağlanabileceği ve verilerin gizli, çok kopyalı ve güvenilir bir şekilde depolanabileceğini konu edeceğim. Ancak başlamadan önce, bu yazı ile konuyu özellikle seçim dönemlerinde dile getirildiği için irdelemek istediğimi, başka herhangi bir nedeni olmadığını belirtmek isterim.

Seçim Güvenliği
Seçim Sandığı. Kaynak: Bianet

Genel Anlamda Seçim Güvenliği nedir ve nasıl Sağlanır?

Seçim sonuçlarının korunması çeşitli tedbirlerle sağlanabilir. Bunlar arasında şeffaflık, bağımsızlık, inceleme, açıklama ve gerekirse yasal işlem yer alır.

İktidar veya muhalefet seçim sürecinin şeffaflığını talep edebilir ve tüm prosedürlerin ve sonuçların kamuya açık olmasında ısrar edebilir. Ayrıca, seçim sürecinin siyasi veya ekonomik çıkarlardan bağımsız olarak yürütülmesinde ısrar edebilir.

Buna ek olarak, seçim sürecini denetlemek ve her şeyin adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamak için bağımsız izleme organlarının kurulması veya davet edebilmesi istenebilinir. Genel olarak, seçim sürecinin adil ve şeffaf olması ve tüm tarafların sonuçları kabul edip saygı göstermesi önemlidir.

Her seçmenin yalnızca bir kez oy kullanabilmesini ve hiç kimsenin sahte isimle veya sahte belgelerle oy kullanamamasını sağlamak için kimlik kontrolleri yapılmalıdır. Oy pusulaları, oy sandıkları ve elektronik oy kullanma makineleri gibi oy kullanma belgeleri güvenli bir şekilde muhafaza edilmeli ve sonradan manipüleye karşı korunmalıdır. Her seçmenin yalnızca bir kez oy kullanabilmesini sağlamak için oy verme merkezi dışında oy kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Seçim personeli seçim hilelerini tespit etmek ve önlemek üzere eğitilmelidir. Potansiyel failleri caydırmak için seçim sahtekarlığına yönelik cezalar ağır olmalıdır. Bu, para cezaları, hapis cezaları veya diğer yaptırımlar yoluyla yapılabilir.

Genel olarak, seçim sürecinin adil ve şeffaf olması ve tüm tarafların sonuçları kabul edip saygı göstermesi önemlidir. Açık ve demokratik bir kültür seçim hilelerinin önlenmesine yardımcı olabilir ve seçmenlerin demokratik sisteme olan güvenini artırabilir.

Dijital Araçlar ile Seçim Güvenliğine nasıl Ek sağlanır?

Dijital araçlar seçim hilelerinin önlenmesinde ve seçim sürecinin bütünlüğünün sağlanmasında önemli bir rol oynayabilir. Dijital teknolojilerin seçim sürecini daha güvenli ve şeffaf hale getirmek için kullanılabileceği çeşitli yollar vardır.

Bu yollardan biri elektronik seçmen kütüklerinin kullanılmasıdır. Bunlar kimlik kontrollerinin daha hızlı ve etkili yapılmasına yardımcı olabilir ve her seçmenin yalnızca bir kez oy kullanabilmesini sağlayabilir. Elektronik seçmen kütükleri, seçmenleri hızlı ve güvenli bir şekilde tanımlamak için parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik özellikleri kullanabilir. Elektronik seçmen kütüklerinin kullanımı, seçmenin oy kullanma hakkına sahip olup olmadığının ve hangi seçim merkezinde oy kullanabileceğinin otomatik olarak doğrulanmasına da yardımcı olabilir.

Bir diğer seçenek de elektronik oylamadır. Elektronik olarak oy kullanabilmek seçim sürecini basitleştirebilir ve hızlandırabilir. Güvenli ve şifreli teknolojilerin kullanılması seçim sonuçlarının bütünlüğünü sağlayabilir. Elektronik oylama aynı zamanda oyların elle sayılmasındaki hataları önlemeye yardımcı olabilir ve böylece seçim sonucunu daha doğru hale getirebilir. Ancak elektronik oylama kullanılırken bilgisayar korsanlığı saldırıları veya siber suçlular tarafından manipüle edilme olasılığı gibi güvenlik riskleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Seçim süreçlerini daha güvenli ve şeffaf hale getirmenin bir başka yolu da blok zinciri teknolojisini kullanmaktır. Blok zinciri teknolojisinin kullanımı seçim sonuçlarının güvenliğini ve bütünlüğünü artırmaya yardımcı olabilir. Verilerin merkezsizleştirilmesi ve şifrelenmesi sayesinde yüksek düzeyde güvenlik ve şeffaflık elde edilebilir. Blok zinciri teknolojisi, kullanılan her oyun güvenli ve değiştirilemez bir şekilde saklanmasını sağlamaya yardımcı olabilir. Bu aynı zamanda seçim sonuçlarının daha hızlı ve verimli bir şekilde değerlendirilebilmesini sağlamaya da yardımcı olabilir.

Video gözetimi veya sensörler gibi dijital izleme sistemleri de seçim sürecini daha şeffaf hale getirmeye ve seçim sahtekarlığını önlemeye yardımcı olabilir. Video gözetimi, sandıklara yetkisiz erişimi önlemeye veya şüpheli faaliyetleri belgelemeye yardımcı olabilir. Sensörler de olağandışı hareketlerin veya faaliyetlerin tespit edilmesine ve uyarılmasına yardımcı olabilir.

Son olarak, veri analizi seçim hilelerinin tespit edilmesine de yardımcı olabilir. Seçim verileri analiz edilerek, seçim hilesine işaret edebilecek düzensizlikler veya şüpheli örüntüler tespit edilebilir. Algoritmalar, seçim sonuçlarındaki şüpheli örüntüleri tespit etmek veya seçmen kayıtlarındaki usulsüzlükleri saptamak için kullanılabilir. Veri analizi aynı zamanda seçim süreçlerinin iyileştirilmesine ve verimsiz operasyonların tespit edilmesine de yardımcı olabilir.

Dijital araçların tek başına seçim sürecinin bütünlüğünü garanti edemeyeceğini vurgulamak önemlidir. Bu teknolojilerin doğru ve sorumlu bir şekilde kullanılması ve uygun bir güvenlik seviyesinin sağlanması da önemlidir. Bir diğer önemli husus da seçim sürecinin adil ve şeffaf olmasını sağlamak için muhalefet ve bağımsız gözlemciler de dahil olmak üzere ilgili tüm paydaşların sürece dahil edilmesidir.

Genel olarak, dijital araçlar seçim sürecini daha güvenli, şeffaf ve verimli hale getirmeye yardımcı olabilir ve seçmenlerin seçim sürecinin bütünlüğüne olan güvenini artırabilir.

Dijital Ortamda Seçim Sayımı paralel olarak nasıl toplanabilinir?

İktidar veya muhalefet partileri, resmi kurumların yanısıra, paralel ve resmi olmayan seçim sayımları yapmak ve resmi seçim sayım sonuçlarını doğrulamak için dijital yöntemler kullanabilir. Bunun bir yolu, sonuçları toplamak ve analiz etmek için özel yazılım programları kullanmaktır. Bu yazılım farklı seçim merkezlerinden gelen sonuçları toplayabilir ve seçim sonucunun doğru bir resmini elde etmek için bunları gerçek zamanlı olarak bir araya getirebilir.

Bir başka seçenek de seçmenlerin oylarını kendilerinin kaydedip takip edebilecekleri özel uygulamalar veya çevrimiçi platformlar kullanmaktır. Bu platformlar partiler veya bağımsız kuruluşlar tarafından sağlanabilir ve seçmenlere oylarını kontrol etme ve doğru sayıldığından emin olma fırsatı sunar.

Partiler, farklı oy verme merkezlerinden bilgi ve sonuçları toplamak ve paylaşmak için sosyal medya platformlarını da kullanabilir. Hashtag’leri ve tartışmaları izleyerek usulsüzlüklerin veya manipülasyonların hızla farkına varabilir ve buna göre hareket edebilirler.

Resmi olmayan dijital seçim sayımlarının resmi seçim sayımlarının yerini alamayacağını ve almaması gerektiğini vurgulamak önemlidir. Bununla birlikte, seçim sonuçlarının şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmaya yardımcı olabilir ve seçmenlere seçim sürecine güven verebilirler.